ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

แบบฟอร์มสมัครเข้าใช้งานฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

แบบฟอร์มสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

ลงชื่อสมัคร โดยกรอกข้อมูล อีเมลใช้เป็น username และเพื่อส่งข้อมูล สถานะการสมัคร เข้าใช้งานในระบบ

ขั้นตอนที่ 2

รอการอนุมัติจากสถานบันเพื่อยืนยันเข้าใช้งาน จากทางอีเมลที่สมัคร