ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล พิมพิไล ลิ้มสมสงศ์
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ 70358
อีเมล pimpipear@hotmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Print